Kalender


mandag den 24. februar
 - Håndbold Mejrup Hvam
Tidspunkt: 19.30 i Borbjerg fridscenter
Generalforsamling  i Mejrup-Hvam håndbold

I følge vedtægter
onsdag den 25. marts
Generalforsamling i MGU Hovedbestyrelsen - Mejrup GU
Tidspunkt: Kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Forretningsudvalgets formandsberetning

3. Forelæggelse af årsrapport og regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg til forretningsudvalg og suppleanter
På valg er: Martin Christensen (modtager ikke genvalg)
Pia Vinter Møller (modtager genvalg)
Mette Norup Frøjk (modtager genvalg)

6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
På valg er: Torben Højgaard (modtager genvalg)

7. Eventuelt.


Yderligere emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den. 11 marts 2020
Pia Vinter Møller: pia.v.moller@gmail.com
Seneste nyt
24.8.19
Yoga starter igen
Mejrup GU Fitness
MGU fitness udbyder
YOGA


Læs mere
Mejrup GU  |   Elkjærvej 26   |   7500  Holstebro  |   97410920   |   webmaster@mgu.dk