Kalender


mandag den 15. juni
Generalforsamling i MGU Hovedbestyrelsen - Mejrup GU
Tidspunkt: Kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Forretningsudvalgets formandsberetning

3. Forelæggelse af årsrapport og regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg til forretningsudvalg og suppleanter
På valg er: Martin Christensen (modtager ikke genvalg)
Pia Vinter Møller (modtager genvalg)
Mette Norup Frøjk (modtager genvalg)

6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
På valg er: Torben Højgaard (modtager genvalg)

7. Eventuelt.

Yderligere emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den. 1 juni 2020
Pia Vinter Møller: pia.v.moller@gmail.com
fredag den 26. juni
Sommerfest.  - MGU løb for alle
Tidspunkt: 18:00
AFLYST.
tirsdag den 11. august
Triatlon - Tirsdag den 11-08, kl. 17:30. (Pizza løb) - MGU løb for alle
Tidspunkt: 17:30
Vi afventer corona situationen.
Seneste nyt
3.6.20
Gunnar Kristensen er død.
Mejrup GU Fodbold
Gunnar Kristensen er død.

Han blev 82 år og boede de sidste år af hans li...
Læs mere
27.5.20
Fitness efter Corona tiden
Mejrup GU Fitness
Fitness medlemskab efter Coronatiden
Vi forventer at Fitness åbner den 1.
Læs mere
16.5.20
overblik over den nye baneoversigt
Mejrup GU Fodbold
I den vedhæftet file kan I se baneoversigten
Læs mere
16.5.20
Overblik over træningstider
Mejrup GU Fodbold
I den vedhæftet file kan I se træningstider for de forskellige hold (opdateret d...
Læs mere
16.5.20
Fodbold træning i Mejrup GU fra den 18 maj og intil sommerferien
Mejrup GU Fodbold
Kære alle i Mejrup Fodbold

I den vedhæfet word file kan I se DBU’s Corona...
Læs mere
Mejrup GU  |   Elkjærvej 26   |   7500  Holstebro  |   97410920   |   webmaster@mgu.dk