Mejrup Husholdningsforening


Mejrup Husholdningsforening er for både unge og ældre, og vi prøver at tilrettelægge programmet så alsidigt som muligt.  Vi er ca. 130 medlemmer, men ALLE er velkomne, og vi optager meget gerne nye medlemmer. Jo flere vi er, jo bedre bliver foreningen.

Kontingentet gælder fra 01.01.2014 – 31.12.2014: Kun 100 kr. om året.  Medlemskabet dækker hele husstanden.
Reg.nr. 7590. Konto nr. 765182-4.

Tilmelding til bestyrelsen eller ved arrangementerne.  Alle arrangementerne starter kl. 19.00, undtagen dec. og sommerudflugten.

Vi håber både nye og gamle medlemmer vil deltage i arrangementerne og dermed være med til at gøre det til en god sæson.

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN

Bestyrelsen i Mejrup Husholdningsforening

Formand Gerda Lindberg
Sdr. Saustrupvej 1   Tlf. 61542025
eller 97410387

Kasserer Lilian Jørgensen
Tjørnevej 141 Tlf. 51531749

Sekretær Tove Nielsen
Kuhlausvej 15 Tlf. 21724809
eller 97425061

Bestyrelsesmedlemmer
Elisabeth Schultz
Spartavej 5 Tlf. 41604906
eller 97420698

Inger Damsgaard Christensen
Viborgvej 122 Tlf. 24805065
eller 97404481

Suppleant Inger Marie V. Jensen
Villavej 33

Arrangementer 2013 / 2014

Tirs. 24. sep. Besøg hos ”Flamingo Naturpark” v Vemb
Tilm. Tove tlf. 21724809 eller 97425061 senest 17.09.2013

Tirs. 22. okt. I samarb. m Dagli’Brugsen Mejrup – Diætist Anne W. Ravn, Århus,
om sund og ernæringsrigtig kost
Tilm. Inger tlf. 24805065 eller 97404481 senest 15.10.2013

Tirs. 19. nov. Besøg hos Arla Foods, Holstebro Flødeost
Tilm. Tove tlf. 21724809 eller 97425061 senest 12.11.2013

Tors. 12. dec. Besøg på Holstebro Teknisk Skole, UCH.  OBS kl. 17.00
Bagning af julesmåkager og derefter fællesspisning kl. ca. 18.
Tilm. Lilian tlf. 51531749 senest 04.12.2013

Ons. 22. jan. Besøg hos JDR og Dragonmuseet
Tilm. Gerda tlf. 61542025 eller97410387 senest 15.01.2014

Tors. 20. feb. Besøg hos ID, Lægårdvej 138, Holstebro
Tilm. Lilian tlf. 51531749 senest 13.02.2014

Tirs. 25. marts Besøge den nye Retsbygning, Stationsvej 58, Holstebro
Tilm. Inger tlf. 24805065 eller 97404481 senest 19.03.2014

Ons. 23. april Generalforsamling i Klubhuset og besøg af slagter Bertelsen
Tilm. Gerda tlf. 61542025 eller 97410387 senest 16.04.2014

Tors. 22. maj Sommerudflugt til Statsfængslet Kærshovedgård v. Ikast
Tilm. Elisabeth tlf. 41604906 eller 97420698 senest 13.05.2014


Program med forbehold!

Mejrup Husholdnings Forenings generalforsamling

Onsdag, den 23. april 2014 kl. 19.00
I Klubhuset i Mejrup Fritidscenter

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Indkomne forslag
5. Kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg: Elisabeth Schultz – ønsker ikke genvalg
               Inger Damsgaard
7. Valg af suppleant
8. Eventuelt
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 1 uge inden generalforsamlingen finder sted.
Efter generalforsamlingen får vi besøg af slagter Jens Bertelsen, som vil fortælle om slagterforretningens historie og hverdagen i butikken, og om kundernes ønsker og om butikkens fremtid.
Derefter vil der være et let traktement fra slagter Bertelsen  og kaffe.
Øl  og sodavand kan købes.
Traditionen tro skal vi spille amerikansk lotteri med mange præmier.
Tilmelding senest den 16.04.2014 til: Gerda tlf. 97410387 eller 61542025
Bestyrelsen håber på et stort fremmøde.

Mejrup Husholdnings Forenings sommerudflugt

Torsdag, den 22. maj 2014

I år går turen med bus til Statsfængslet Kærshovedgård ved Ikast.
Vi kører samlet med bussen fra Mejrup Sognegårds parkeringsplads.
Afgang kl. 16.45 præcis!

Vi kører først til Hotel Medi, Rådhusstræde 8, Ikast, hvor vi kl. 17.45 får serveret middag efter køkkenchefens valg. Drikkevarer for egen regning.

Herfra fortsætter vi til Kærshovedgård, hvor vi kl. 19,00 bliver modtaget af fængselsoverbetjent Jens Fjelde, som vil give os en spændende aften,  hvor  vi  skal høre om kriminalpolitikken og hverdagens  problemer i et moderne statsfængsel, hvor der er plads til 150 indsatte.
2 indsatte vil fortælle om, hvad de sidder inde for og stille op til spørgsmål, og vi skal besøge fængslets arbejdspladser og yderområderne.

Til sidst besøger vi Fængselsmuseet, som rummer hele fængslets historie med både billeder, historie og ulovlige effekter, helt tilbage fra 1943, hvor Kærshovedgård blev Statsfængsel.
Der vil blive serveret kaffe og småkager.

Arrangementet er kun for medlemmer med ægtefæller.
Deltagerantal max 50 personer. Og prisen er 200 kr. pr. person.

Tilmelding til Elisabeth Schultz mobil nr. 41604906 eller tlf.nr. 97420698
Senest den 10. maj 2014.
Mejrup GU  |   Elkjærvej 26   |   7500  Holstebro  |     |   webmaster@mgu.dk