Generalforsamling i MGU 2018


Torsdag d. 22. marts 2018

1. Valg af dirigent og stemmetællere

Dirigent: Søren Kjeldsen
Stemmetællere: Gitte Birch og Dorit Dylmer

Dirigenten erklærer, at generalforsamlingen er varslet i rette tid i i NYX og på hjemmesiden.

2. Forretningsudvalgets formandsberetning

Formandens beretning blev godkendt (vedhæftet)

3. Forelæggelse af årsrapport og regnskab

Godkendt

Spørgsmål:
Hvorfor er der balance i underafdelingernes regnskaber, men ikke hovedafdelingen?
Svar:
Det er den måde hovedafdelingen er kørt i mange år, men Gert tager spørgsmålet til efterretning og vil præsenterer en hovedafdeling i balance for regnskabsåret 2018

Spørgsmål:
Kan man sikre, at det ikke kun er èn kasserer der kan disponere over en konto, men at der altid skal være to underskrifter fra en bestyrelse for at kunne få et beløb udbetalt! Dette for at beskytte både bestyrelsesmedlemmerne og foreningen.
Aftalt:
Alle underafdelinger drøfter spørgsmålet i egen bestyrelse, hvorefter det besluttes på næste hovedbestyrelsesmøde

Spørgsmål:
Hvad må underafdelingerne bruge overskuddet fra byfesten til?
Svar:
Alt hvad der vedrører holdene, arrangementer, kurser eller beklædning.
Må IKKE bruges til indkøb af redskaber der konkurrerer med private firmaer eks. fitness redskaber, cykler der lånes ud til medlemmer eller redskaber som Torben efterfølgende kan leje ud ved fødselsdage. – derfor: Brug ALTID pengene på holdudgifter.  

4. Indkomne forslag

4.a Oprettelse af E-Sport som en underafdeling af MGU
Vi mangler fortsat vedtægter og ansøgning for oprettelse af et lån.
Snak om hvordan det håndters med det økonomiske!
Det oplyses, at bestyrelsen er ved at søge sponsorater – har fået en del, men er endnu ikke i mål.
Desuden informeres om, at E-Sport tegner deres egen forsikring og der er dialog med Centerbestyrelsen om, hvorledes man kan installere en alarm ind til maskinerne.

4.b Forslag til følgende vedtægtsændringer:
"Foreningens medlemmer og udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter for den respektive formue…."
Det er noget som kommunen anbefaler, så det er lettere at rekruttere nye bestyrelsesmedlemmer, bortset fra, at de tikke fratager den enkelte fra et ansvar over for økonomien.
Forslaget vedtages af generalforsamlingen.

4.c Forslag til, at kontingentet fra underafdelingerne øges fra 50.- kr. til 75.- kr. pr. medlem.
Kontingentet bruges til: Klubhus, mødelokaler, omklædningsrum, kontingent til DGI, Conventus mm.
En del snak om, hvorfor der skal stå så mange penge på hovedbestyrelsens konto – fordele og ulemper.
Forslaget VEDTAGES med start fra 1. januar 2019.

5. Valg til forretningsudvalg og suppleanter

Valgt til forretningsudvalget:
Martin Christensen, Pia Møller og Mette Norup Frøjk

6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Valgt som revisor: Torben Højgaard
Valgt som revisorsuppleant: Torben Strømgaard

7. Eventuelt.

Fodboldafdelingen foreslår, at hele MGU kunne forsøge endnu engang med en fælles indsats for at skaffe sponsorer ved opsætning af en reklamepylon – bl.a. til indkøb af diverse som hele byen kunne have glæde af.
Der informeres om, at da Centerbestyrelsen sidst drøftede dette, var de ikke interesseret i dette.
Konklusion:
Punktet drøftes på næste hovedbestyrelsesmøde.
Inden da, drøfter Centerbestyrelsen forslaget på deres bestyrelsesmøde og underafdelingerne i egen bestyrelse – også med, hvem man evt. kan byde ind med som personer der kan og vil yde et stykke arbejde.  

Storskærmene i Centeret.
Det var blevet lovet, at der skulle sættes en kalender op. Lige nu er hængt et stykke papir op. Hvad sker der?
Martin finder ud af dette.

MGU`s plads i Conventus er fyldt.
Peter Tang inviteres med til næste hovedbestyrelsesmøde, så dette kan løses. Det kan overvejes om MGU skal købe mere plads i systemet.

Forslag til, at man som underafdeling kan få et område i Centeret, hvor man kan "reklamere" for egen afdeling.
Centerbestyrelsen har overvejet om der kunne være et reelt: "Hall of Fame", hvor man kunne indrette et pænt område til diverse.

8. Temadrøftelse: Hvad ønskes af Forretningsudvalget, opgaver og rolle

Forretningsudvalget ønsker en drøftelse af:
- Hvad underafdelingerne forventer
- Om der er noget forretningsudvalget kan gøre mere af / mindre af eller helt anderledes.

Det drøftes, at forretningsudvalgets overordnede roller er:
• At få tingene til at glide mellem underafdelingerne, hjælpe med koordineringen og skabe en samhørighed.
• Sikre fælles mål og samhørighed mellem Centeret og MGU
• Kun indkalde til møder der er relevante – aflyse, hvis der ikke er behov eller holde et ekstra møde hvis behovet er der.
• Udsende en dagsorden der får underafdelingerne til at "ville" deltage ved hovedbestyrelsesmøder
Hvis der på hovedbestyrelsesmøder er for mange punkter der "bare" sendes videre til næste møde unde at der konkluderes eller besluttes – demotiverende.
• Det er de underafdelinger der viser fremmøde ved et hovedbestyrelsesmøde der er beslutningsdygtige – uanset hvor mange der er fraværende.
• Strammere mødestyring af mødelederen, så det ikke bliver til en "pludder pladder klub", hvor punkterne og møderne trækker ud.Referent:
Mette Norup Frøjk
Seneste nyt
29.3.19
Træningsbanefordeling Mejrup GU Fodbold - 2019
Mejrup GU Fodbold
Så kom fordelingen af træningsbane på plads gældende fra d.
Læs mere
27.3.19
Målmandscamp.
Mejrup GU Fodbold
Spjald IF afholder målmandscamp

Står du på mål i fodbold og spiller på U9...
Læs mere
12.3.19
Fodboldskole 2019
Mejrup GU Fodbold
Fed uge i sommerferien?

Tilmeldingen til DBUs Fodboldskole i Mejrup i uge...
Læs mere
13.8.18
Morgensvømning i Badeland
Mejrup GU Svømning
Læs mere
21.3.18
Fitness Dance fra den 15. april
Mejrup GU Fitness
Nyt tilbud til borgere i og omkring Mejrup
Læs mere
Kalender
25.5.19
Stafet for livet, Holstebro kaserne.
MGU løb for alle
MGU Løb for alle, deltage i Kræftens Bekæmpelse, Stafet for livet. Se v ..
Læs mere
27.5.19
Borbjerg løbet.
MGU løb for alle
Igen i år deltager vi i Borbjergløbet. Information kommer senere.
Læs mere
4.6.19
Mejrup Byfest løb.
MGU løb for alle
MGU Løb for alle står for afviklingen af motions-løbet i Mejrup-byfest u ..
Læs mere
21.6.19
Sommerfest.
MGU løb for alle
MGU Løb for alle, vi holder sommerfest den 21-06-2019, reserver allerede ..
Læs mere
Mejrup GU  |   Elkjærvej 26   |   7500  Holstebro  |   97410920   |   webmaster@mgu.dk