Generalforsamling i MGU 2020


NY Indkaldelse til Generalforsamling i MGU hovedbestyrelsen

Generalforsamlingen afholdes mandag d. 15. juni.

---------------------------

Dagsordenen ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Forretningsudvalgets formandsberetning

3. Forelæggelse af årsrapport og regnskab

4. Indkomne forslag

5. Valg til forretningsudvalg og suppleanter
På valg er: Martin Christensen (modtager ikke genvalg)
Pia Vinter Møller (modtager genvalg)
Mette Norup Frøjk (modtager genvalg)

6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
På valg er: Torben Højgaard (modtager genvalg)

7. Eventuelt.


Yderligere emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest den. 1 juni 2020
Pia Vinter Møller: pia.v.moller@gmail.com

Hvordan er det med MGU, hovedbestyrelse og Forretningsudvalg?

Mejrup Gymnastik og Ungdomsforening er opbygget i underafdelinger, med M.G.U. som overordnet forening.

Hver enkelt underafdeling ledes af en selvstændig bestyrelse, der har ansvaret for underafdelingens drift og økonomi.
Ved generalforsamlingen vælges Forretningsudvalget. Forretningsudvalgets opgaver er at:
• varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.
• samle foreningen og "være brobygger" mellem underafdelingerne
• nedsætte udvalg eller overdrage enkelte foreningsmedlemmer særlige arbejdsopgaver inden for foreningen
• nedsætte et bladudvalg til at forestå udgivelsen af medlemsbladet NYX
• udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for Mejrup Kultur- og Fritidscenter
• indkalde til og forestå afviklingerne af hovedbestyrelsesmøderne samt sikre at beslutninger gennemføres
• Sikre, at aftaler mellem kommunen, DGI, Holstebro idrætsråd eller andre overholdes
• sikre, at underafdelingerne arbejder ud fra MGU`s overordnede vedtægter

Tilknyttet fil:    Løbeklubben - beretning (79 Kb)
Tilknyttet fil:    Gymnastik - beretning (39 Kb)
Tilknyttet fil:    Fitness - Beretning (36 Kb)
Tilknyttet fil:    Svømning - beretning (335 Kb)
Tilknyttet fil:    Håndbold - beretning (1244 Kb)
Seneste nyt
3.6.20
Gunnar Kristensen er død.
Mejrup GU Fodbold
Gunnar Kristensen er død.

Han blev 82 år og boede de sidste år af hans li...
Læs mere
27.5.20
Fitness efter Corona tiden
Mejrup GU Fitness
Fitness medlemskab efter Coronatiden
Vi forventer at Fitness åbner den 1.
Læs mere
16.5.20
overblik over den nye baneoversigt
Mejrup GU Fodbold
I den vedhæftet file kan I se baneoversigten
Læs mere
16.5.20
Overblik over træningstider
Mejrup GU Fodbold
I den vedhæftet file kan I se træningstider for de forskellige hold (opdateret d...
Læs mere
16.5.20
Fodbold træning i Mejrup GU fra den 18 maj og intil sommerferien
Mejrup GU Fodbold
Kære alle i Mejrup Fodbold

I den vedhæfet word file kan I se DBU’s Corona...
Læs mere
Kalender
15.6.20
Generalforsamling i MGU Hovedbestyrelsen
Mejrup GU
Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. ..
Læs mere
26.6.20
Sommerfest.
MGU løb for alle
AFLYST.
Læs mere
11.8.20
Triatlon - Tirsdag den 11-08, kl. 17:30. (Pizza løb)
MGU løb for alle
Vi afventer corona situationen.
Læs mere
Mejrup GU  |   Elkjærvej 26   |   7500  Holstebro  |   97410920   |   webmaster@mgu.dk