Generalforsamling i MGU 2020


Referat fra Generalforsamling i MGU hovedbestyrelsen

Mandag d. 15. juni 2020

1. Valg af dirigent og stemmetællere
Dirigent: Torben Strømgaard
Stemmetællere: Jakob Pedersen og Jacob Birkelund

2. Forretningsudvalgets formandsberetning
Pia Møller fremlagde Forretningsudvalgets årsberetning.
Denne godkendt
Undren over, at vi "kun" har haft 46 husstande der har været inde på Jysk Energi´s hjemmeside og skaffe støttekroner til MGU

3. Forelæggelse af årsrapport og regnskab
Ved flere af regnskaberne figurerer renter og afdragsfrie lån til Centeret.
Dette skyldes, at i det tilfælde at Centeret har så stort et overskud, at de gerne vil tilbagebetale nogle af disse lån, så kan disse kun gives tilbage.

4. Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

5. Valg til forretningsudvalg og suppleanter
Valgt til forretningsudvalget for de kommende to år:
Pia Vinter Møller
Erik Lorentsen
Mette Norup Frøjk
valgt som suppleant for det kommende år:
Martin Christensen

6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
Valgt som revisor for de kommende to år:
Torben Højgaard
Valgt til revisorsuppleant for det kommende år:
Torben Strømgaard

7. Eventuelt.
Gert Svendsen takker for Martin Christensens store indsats i både Centerbestyrelsen og Forretningsudvalget

Bodil Sand Nicolaisen søger fortsat efter omdelere til den rute der omhandler: Kalsgaardsvej, Skivevej og Barslundvej

Da loppemarkedet ikke bliver til noget i år, er pladsen efterhånden blevet trang i laden hos Per Lynggaard. Derfor er lejet en lade hos Kurt Jensen og man overvejer om man skal lave et miniloppemarked for salg af møblerne der fylder meget. De tilstedeværende ved generalforsamlingen tilkendegiver, at vi gerne vil hjælpe, hvis dette bliver aktuelt.

Jacob Birkelund foreslår, om MGU skal investere i et ekstra modul til Conventus hvor det muligt at booke online.
Da vi er i tvivl om, hvorvidt Conventus fortsat udvikler på systemet, kunne det være en mulighed at undersøge andre systemer, der samstemmer mellem hjemmesiden og det administrative system.

Referent
Mette Norup Frøjk

Hvordan er det med MGU, hovedbestyrelse og Forretningsudvalg?

Mejrup Gymnastik og Ungdomsforening er opbygget i underafdelinger, med M.G.U. som overordnet forening.

Hver enkelt underafdeling ledes af en selvstændig bestyrelse, der har ansvaret for underafdelingens drift og økonomi.
Ved generalforsamlingen vælges Forretningsudvalget. Forretningsudvalgets opgaver er at:
• varetage den daglige ledelse af foreningen og udføre generalforsamlingens beslutninger.
• samle foreningen og "være brobygger" mellem underafdelingerne
• nedsætte udvalg eller overdrage enkelte foreningsmedlemmer særlige arbejdsopgaver inden for foreningen
• nedsætte et bladudvalg til at forestå udgivelsen af medlemsbladet NYX
• udpege 2 medlemmer til bestyrelsen for Mejrup Kultur- og Fritidscenter
• indkalde til og forestå afviklingerne af hovedbestyrelsesmøderne samt sikre at beslutninger gennemføres
• Sikre, at aftaler mellem kommunen, DGI, Holstebro idrætsråd eller andre overholdes
• sikre, at underafdelingerne arbejder ud fra MGU`s overordnede vedtægter

Tilknyttet fil:    Løbeklubben - beretning (79 Kb)
Tilknyttet fil:    Gymnastik - beretning (39 Kb)
Tilknyttet fil:    Fitness - Beretning (36 Kb)
Tilknyttet fil:    Svømning - beretning (335 Kb)
Tilknyttet fil:    Håndbold - beretning (1244 Kb)
Seneste nyt
1.8.20
Nye tider til indoor cykling på hjemmeside
Mejrup GU Fitness
Vi starter den 3. august med nye tider.
Læs mere
31.7.20
SÆSON 2020-2021
Mejrup GU Gymnastik
Ny sæsonplan for MGU GYMNASTIK!
Læs mere
29.7.20
Hogager Mejrup-Hvam har designet sin egen trøje i samarbejde med Hummel.
Håndbold Mejrup Hvam
Læs mere
21.7.20
DBU 3-bold i Mejrup
Mejrup GU Fodbold
DBU 3-BOLD FOR FODBOLDGLADE DRENGE OG PIGER U6-U10
Læs mere
19.7.20
Har du lyst og mod på, at være træner eller hjælpetræner
Mejrup GU Fodbold
Kære alle sammen

Har du lyst og mod på, at være træner eller hjælpetræner...
Læs mere
Kalender
11.8.20
Triatlon - Tirsdag den 11-08, kl. 17:30. (Pizza løb)
MGU løb for alle
Vi afventer corona situationen.
Læs mere
Mejrup GU  |   Elkjærvej 26   |   7500  Holstebro  |   97410920   |   webmaster@mgu.dk