Generalforsamling i hovedbestyrelsen 2022


1. Valg af dirigent og stemmetællere

Dirigent: Lars Rounborg Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Stemmetællere: Lars udpeger sig selv og evt. referenten

2. Forretningsudvalgets formandsberetning

Forretningsudvalgets formandsberetning v/Erik Lorentzen 1952 medlemmer fordelt på 9 afdelinger. Gennemgang af stort og småt i året der er gået (beretningen er vedhæftet) Samarbejdet i forretningsudvalget og med samarbejdspartnere Strategikort og spor Digitalt fyrtårn (bl.a. hjemmesiden) Digital fremgang med Google Drev og virtuelle møder Fokus på at få rekrutteret flere unge i foreningslivet (som trænere) Finjusteringer af vedtægterne NYX og andet grafisk Byfest, loppemarked og årets Mejrupborger Årets Mejrupfest Formænd, bestyrelsesmedlemmer, trænere, udøvere, forældre Forskning fra VIVE (en frivillig i DK bruger i gennemsnittet 15½ timer om ugen - det giver værdi, mening og motivation) Tak til alle de frivillige i hele MGU Supplerende snak om Digitalt fyrtårn og om, hvorfor tingene ikke går så hurtigt.

3. Forelæggelse af årsrapport v/Gert Svendsen

Årsrapporten godkendes af generalforsamlingen
- Savnes lidt uddybning af hvad der skete med E-Sport
- Teltet, uklarheder om, hvem der ejer teltet

4. Indkomne forslag

Godkendelse af reviderede vedtægter v/Forretningsudvalget Indholdet i nuværende vedtægter er ikke ændrede, men gjort tydeligere efter gennemgang ved advokat Generalforsamlingen godkender de reviderede vedtægter

5. Valg til forretningsudvalg og suppleanter

Valgt til Forretningsudvalget: Erik Lorentzen Mette Tranberg Opstrup Henriette Brogaard Suppleant: Mette Norup Frøjk

6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Valgt som revisor: Torben Højgaard Revisor suppleant: Kenneth Krogh

7. Eventuelt.

Forslag til NYX: At forskellige frivillige skriver om deres oplevelser Spørgsmål: Hvor mange sider i NYX kan hver underafdeling anvende gratis pr. nummer? - I gennemsnittet to sider, forstået på den måde, at man kan have 4 sider i èt nummer og 0 sider i næste nummer. Underafdelingernes gratis indlæg i NYX Forretningsudvalget har en opgave i, at meddele underudvalgene, hvilke rettigheder underafdelingerne har i forhold til at sætte gratis indlæg i NYX. E-Sport Snak om udfordringen ved at mangel driftige E-Sports trænere - hvilket vi kunne ønske os. Mejrup- Kultur og Fritidscenter Kenneth fortæller om hvilke yderligere forbedringstiltag der er planlagt for Centeret. Den langsigtede drøm er at udearealerne også renoveres.

Formandsberetninger fra underafdelingernes generalforsamlinger

Mejrup GU  |   Elkjærvej 26   |   7500  Holstebro  |     |   webmaster@mgu.dk