Generalforsamling i hovedbestyrelsen 2022


1. Valg af dirigent og stemmetællere

Dirigent: Lars Rounborg Generalforsamlingen er rettidigt indkaldt og dermed beslutningsdygtig. Stemmetællere: Lars udpeger sig selv og evt. referenten

2. Forretningsudvalgets formandsberetning

Forretningsudvalgets formandsberetning v/Erik Lorentzen 1952 medlemmer fordelt på 9 afdelinger. Gennemgang af stort og småt i året der er gået (beretningen er vedhæftet) Samarbejdet i forretningsudvalget og med samarbejdspartnere Strategikort og spor Digitalt fyrtårn (bl.a. hjemmesiden) Digital fremgang med Google Drev og virtuelle møder Fokus på at få rekrutteret flere unge i foreningslivet (som trænere) Finjusteringer af vedtægterne NYX og andet grafisk Byfest, loppemarked og årets Mejrupborger Årets Mejrupfest Formænd, bestyrelsesmedlemmer, trænere, udøvere, forældre Forskning fra VIVE (en frivillig i DK bruger i gennemsnittet 15½ timer om ugen - det giver værdi, mening og motivation) Tak til alle de frivillige i hele MGU Supplerende snak om Digitalt fyrtårn og om, hvorfor tingene ikke går så hurtigt.

3. Forelæggelse af årsrapport v/Gert Svendsen

Årsrapporten godkendes af generalforsamlingen
- Savnes lidt uddybning af hvad der skete med E-Sport
- Teltet, uklarheder om, hvem der ejer teltet

4. Indkomne forslag

Godkendelse af reviderede vedtægter v/Forretningsudvalget Indholdet i nuværende vedtægter er ikke ændrede, men gjort tydeligere efter gennemgang ved advokat Generalforsamlingen godkender de reviderede vedtægter

5. Valg til forretningsudvalg og suppleanter

Valgt til Forretningsudvalget: Erik Lorentzen Mette Tranberg Opstrup Henriette Brogaard Suppleant: Mette Norup Frøjk

6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter

Valgt som revisor: Torben Højgaard Revisor suppleant: Kenneth Krogh

7. Eventuelt.

Forslag til NYX: At forskellige frivillige skriver om deres oplevelser Spørgsmål: Hvor mange sider i NYX kan hver underafdeling anvende gratis pr. nummer? - I gennemsnittet to sider, forstået på den måde, at man kan have 4 sider i èt nummer og 0 sider i næste nummer. Underafdelingernes gratis indlæg i NYX Forretningsudvalget har en opgave i, at meddele underudvalgene, hvilke rettigheder underafdelingerne har i forhold til at sætte gratis indlæg i NYX. E-Sport Snak om udfordringen ved at mangel driftige E-Sports trænere - hvilket vi kunne ønske os. Mejrup- Kultur og Fritidscenter Kenneth fortæller om hvilke yderligere forbedringstiltag der er planlagt for Centeret. Den langsigtede drøm er at udearealerne også renoveres.

Formandsberetninger fra underafdelingernes generalforsamlinger

Seneste nyt
25.9.22
Mejrup Fodbolds Gallafest: Fredag d. 28. oktober 2022
Mejrup GU Fodbold
Alle spillere, forældre, søskende, trænere og holdledere inviteres til den årlig...
Læs mere
Mejrup GU  |   Elkjærvej 26   |   7500  Holstebro  |     |   webmaster@mgu.dk