Generalforsamling i hovedbestyrelsen 2021


Torsdag d. 18. marts 2021 kl. 19.00

Vi forventer at generalforsamlingen blive virtuelt, man kan gå ind via link:

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent og stemmetællere

2. Forretningsudvalgets formandsberetning

3. Forelæggelse af årsrapport og regnskab

4. Indkomne forslag
    Vedtægtsændringer forslag fra Hovedbestyrelsen (kan  læses herunder fra uge 9))

5. Valg til forretningsudvalg og suppleanter
På valg er: Pia Nørgaard (modtager genvalg)
Gert Svendsen(modtager genvalg)

6. Valg af revisorer og revisorsuppleanter
På valg er:Carsten Randsborg(modtager genvalg)

7. Eventuelt.


Yderligere emner, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 02.03. 2021
Pia Møller: pia.v.moller@gmail.com
                Tlf.:23409901

Vedtægtsændringer

Alle væsentlige vedtægtsændringer er skrevet ind med grøn skrift.
Vedtægterne er tænkt, så de vil kunne anvendes af BÅDE hovedbestyrelsen og af hver enkelt underafdeling således at underafdelingerne ikke længere behøver udarbejde egne vedtægter

Nuværende vedtægter fra 2018 - 2021

I vedhæftede ses nuværende vedtægter
Seneste nyt
20.2.21
Generalforsamling i hovedbestyrelsen
Mejrup GU
Vi forventer at generalforsamlingen blive virtuelt, man kan gå ind via link (kom...
Læs mere
Kalender
18.3.21
Generalforsamling i hovedbestyrelsen
Mejrup GU
Vi forventer at generalforsamlingen blive virtuelt, man kan gå ind via l ..
Læs mere
Mejrup GU  |   Elkjærvej 26   |   7500  Holstebro  |     |   webmaster@mgu.dk