Om foreningen


Velkommen til Mejrup Gymnastik og Ungdomsforening(MGU)

Det er mig en fornøjelse at byde dig velkommen i Mejrup Gymnastik og Ungdomsforening(MGU); idrætsforening hvor der er plads til alle uanset alder og køn.
MGU er oprettet som forening i 1966.

MGU består af 8 idrætsafdelinger: Fodbold, håndbold, badminton-squash-bordtennis, senioridræt, svømning, fitness, gymnastik og cykling. Tilsammen har alle afdelinger ca. 2000 medlemmer.

Du kan på hjemmesiden læse mere om idrætsafdelingerne ved at klikke i menuerne i venstre side.

Kom og vær' med i MGU fællesskabet.

Erik Søndergaard Lorentzen
Formand

Værdier - Mission - Vision

Vores Værdier: VIL – KAN – TØR Fælleskab Stolthed Positivitet

Vores Mission: Vi skaber attraktive tilbud så alle borgere i hele Mejrup er aktive i et miljø med sammenhold og kammeratskabsfølelse

Vores Vision: MGU er et naturligt samlingspunkt for hele Mejrup

Ledelsen af MGU

Foreningen ledes af en hovedbestyrelse, som består af et forretningsudvalg på 5 personer, samt 1 formand for hver underafdeling.

Foreningen tegnes af forretningsudvalget. Underafdelinger tegnes af minimum 3 bestyrelsesmedlemmer.

Forretningsudvalget tegner foreningen over for Holstebro kommune, og har det økonomiske ansvar over for Holstebro kommune.

Afdelingsudvalgene er bemyndiget til selv, at træffe alle afgørelser vedrørende udvælgelse af instruktører, trænere m.v. til arbejdet i de enkelte afdelinger.

Hovedbestyrelsen udpeger et bladudvalg til at forestå udgivelsen af medlemsbladet NYX.
Til bestyrelsen for Mejrup Kultur- og Fritidscenter udpeger bestyrelsen 2 medlemmer fra forretningsudvalget.
Hovedbestyrelsen kan endvidere nedsætte udvalg eller overdrage enkelte foreningsmedlemmer særlige arbejdsopgaver inden for foreningen.

Organisationsdiagram

Organisationsdiagram med navne fra de enkelte bestyrelser

Mejrup GU  |   Elkjærvej 26   |   7500  Holstebro  |     |   webmaster@mgu.dk