Borgerforeningen


Bestyrelsesmedlemmer

Formand
Michael Bjerre Drost- Mejrup Skolevej 28, 7500 Holstebro, Tlf. 25 45 92 62
E-mail: drost1808@yahoo.dk

Næstformand:
Ole Mølgaard – Villavej 31, 7500 Holstebro, Tlf. 51 29 60 81
E-mail: damo@altiboxmail.dk

Kasserer:
Søren Kjeldsen - Tinsoldaten 7, 7500 Holstebro, Tlf. 22 89 91 60
E-mail: kjeldsen@webspeed.dk

Sekretær:
Dorte Christensen

Bestyrelses medlem:
Jane Lyhne Holmgaard - Vester Kirkebakke 36, 7500 Holstebro, Tlf. 26528304  
E-mail: Lyhneholmgaard@icloud.com .

Følg os på Facebook: www.facebook.com
Fra venstre ses:
Ole Mølgaard,  Søren Kjeldsen, Dorte Christensen, Lisbeth Jørgensen og Michael Bjerre Drost

Forslag

Send henvendelser eller forslag til formanden – om noget du har på hjerte, hvor Borgerforeningen kan hjælpe.
eller til Borgerforeningens mail: Mejrupborgerforening@live.dk

Kontingent

Kontingent er på kun kr. 175 pr. husstand pr. år og kan indbetales på følgende måder:
-   Indbetaling via Bank: Reg. Nummer 9585 Konto nr. 6264727780
-   Mobile Pay til tlf. 10802
-   Kontant i Brugsen eller i Fritidscentret.
HUSK At angive jeres adresse og navn ved betalingen

Vedtægter

Tilknyttet fil:    Vedtægter (27 Kb)

Formål

Formålet med Borgerforeningen er at varetage interesserne for borgerne i Mejrup.
Borgerforeningen har en tæt dialog med skole og kommunen og det omgivende samfund
for at sikre at borgerne bliver hørt og taget med på råd.
Borgerforeningen vil også sørge for at der hvert år sker deltagelse i akuelle og underholdende
arrangementer.
Arrangementer annonceres via hjemmesiden og NYX.
Foreningen er upolitisk.

Borgerforeningens behandling af personoplysninger

GDPR (EU’s persondataforordning)
Da vi har registreret oplysninger om dig – enten fordi du er medlem, har vist interesse for at blive medlem eller tidligere har været medlem af Mejrup Borgerforening – vil vi gerne dele vores persondatapolitik med dig, så du kan se hvordan vi behandler dine personoplysninger.
Disse personoplysninger vil være almindelige kategorier af personoplysninger, primært:
Navn og adresse – og i enkelt tilfælde telefonnummer og mailadresse.
Vi benytter Betalingsservice til opkrævning af kontingent. Vi har ikke adgang til dine bankkonto oplysninger.

Hvor får Mejrup Borgerforening personoplysninger om dig fra?
Vi får udelukkende oplysningerne fra dig, når du henvender dig og enten ønsker at blive medlem eller når du sender et forslag eller andet til behandling i Borgerforeningen.
På Borgerforeningens Facebook side kan der blive publiceret billeder, som du er med på hvis du har deltaget i en af vores arrangementer.
Samtykke
Med indmeldelse i foreningen samtykker du til, at vi opbevarer og anvender dine oplysninger til det formål, som borgerforeningen har og som er beskrevet i ovenstående afsnit.
Når du takker ja til eller på anden vis giver mundtligt tilsagn om at hjælpe borgerforeningen eller datager i en af vores arrangementer, samtykker du til, at dine oplysninger anvendes som er beskrevet i ovenstående afsnit.
Opbevaring af dine personoplysninger:
Mejrup Borgerforening opbevarer dine personoplysninger så længe det er nødvendigt, dvs. så længe du er medlem af Mejrup Borgerforening og hvad regnskabsloven kræver. Info der henhører fra skriftlige henvendelser som forslag eller andet, du beder os om at behandle, arkiverer vi.
Mejrup Borgerforening videregiver ikke dine informationer.

Dine rettigheder:
Retten til indsigt - Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Mejrup Borgerforening har om dig.
Ret til at gøre indsigelse - Du har ret til at modsætte dig behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
Retten til berigtigelse - Du har ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger uden unødig forsinkelse, herunder har du under hensyn til formålene med behandlingen ret til at få tilføjet eventuelt manglende personoplysninger.
Retten til sletning - Mejrup Borgerforening sletter dine informationer når du udmelder dig af foreningen eller når dette ikke længere kræves i henhold til regnskabsloven.
Kontakt os på mejrupborgerforening@live.dk hvis du ønsker at gøre brug af ovenstående rettigheder.
Seneste nyt
7.6.21
Frokost fodboldskole uge 26
Mejrup GU Fodbold
Så er der mulighed for at bestille frokost til årets fodboldskole i uge 26
Læs mere
25.5.21
Så er der ikke lang tid til fodbold skole
Mejrup GU Fodbold
Kære alle sammen.

Så er der ikke lang tid til fodbold skole ⚽
Læs mere
Kalender
17.6.21
Minigeneralforsamling i MGU Svømning
Mejrup GU
Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Reg ..
Læs mere
10.8.21
Triatlon - Pizza løb
MGU løb for alle
Vi starter med vores gå eller løbe tur, herefter er der en bade-tur i fr ..
Læs mere
4.9.21 - 5.9.21
Håndboldcamp
Håndbold Mejrup Hvam
Mejrup-Hvam afholder håndbold camp for spiller fra U 9 til U 15 lør ..
Læs mere
5.9.21
MGU Gå og løbe klubben - Åbent hus.
MGU løb for alle
Information følger :-)
Læs mere
4.12.21
Fælles juletræs køb, på adr. Birk 4, Mejrup. Kl. 10:00.
MGU løb for alle
Vi mødes på adressen, Birk 4 :-)
Læs mere
Mejrup GU  |   Elkjærvej 26   |   7500  Holstebro  |     |   webmaster@mgu.dk